Обучение

Курс „Вземане на проби сурово мляко за целите на самоконтрола (пробовземач)" НОВО

В изпълнение на изискванията на Наредба №2 от 23.02.2017 г. за специфичните изисквания за производство, събиране, транспортиране и преработка на сурово краве мляко, предлагането на пазара на мляко и млечни продукти и официалния им контрол, ИЖН-Костинброд Ви предлага възможност за участие в курсове "„Вземане на проби сурово мляко за целите на самоконтрола (пробовземач)"

Датите за груповите обучения ще се уточнят допълнително след събиране на необходимия минимален брой заявки от страна на желаещите кандидати. Необходими документи за кандидатстване – копие от диплома за завършено образование и лична карта. Изпитът по тази програма ще се проведе под формата на тест.

За информация и записване: тел.: 0721 68940

Курс по пчеларство ПРИКЛЮЧИЛ

Институтът по животновъдни науки - Костинброд организира от 15 юли 2015 година курсове за обучение по пчеларство с общ хорариум от 30 часа.

За информация и записване: тел.: 0721 68940, моб.: 0896 605 992