Ръководство

Директор

доц. д-р Иван Димитров Янчев

тел.: 0721 68941

e-mail: direktor@ias.bg

Зам. директор

Доц. д-р Янчо Цеков Тодоров

тел.: 0721 68942

e-mail: vice_direktor@ias.bg

Научен секретар

Проф. д-р Теодора Людмилова Попова

тел.: 0721 68940

e-mail: tlpopova@yahoo.com

Председател на OC на учените

проф. д-р Мая Миткова Игнатова

тел.: 02 8127506

e-mail: maia_ignatova@abv.bg


Научен съвет на Институт по животновъдни науки - Костинброд

 • Проф. д-р Мая Миткова Игнатова - Председател
 • Проф. дн Димитър Иванов Гудев
 • Проф. дн Пенка Цветанова Маринова
 • Проф. д-р Емилия Тоскова Райчева
 • Проф. д-р Лазар Костадинов Козелов
 • Проф. д-р Мариана Александрова Петкова
 • Проф. д-р Паномир Иванов Ценов
 • Доц. д-р Янчо Цеков Тодоров
 • Доц. д-р Янко Николов Горинов
 • Доц. д-р Иван Димитров Янчев
 • Доц. д-р Цветана Харизанова-Методиева