Отдел "ХРАНЕНЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ФУРАЖИТЕ"

Доц. д-р  - Любка Данова

    

 • Биография:

  Образование

  Висше, Университет по хранителни технологии - гр. Пловдив, 1975 г.

  Докторат

  28.08.2007 г., Институт по животновъдни науки - гр. Костинброд, "Изследвания върху хидротермичните обработки при гранулиране и екструдиране на фуражите"

  Доцентура

   09.07.2009 г., Институт по животновъдни науки - гр. Костинброд, 04.02.04 "Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите.

  Специализации

  • 1982 г., Чехия, 15 дни
  • 1989 г., Латвия и Русия, 15 дни

   

 • Научни интереси

  • Съхранение на меки и зърнени суровини в силозни бункери.

  • Проблеми при смилане на зърнени суровини.

  •  Екструдиране на суровини и комбинирани фуражи.

  • Производство на комбинирани фуражи за риби чрез гранулиране и екструдиране.

 • Участие в проекти:

  • Изследване влиянието на основните фактори върху процеса екструдиране при производство на комбинирани фуражи за риби, 2001 - 2005 г.

  • Повишаване здравето на селскостопанските животни и качеството на продуктите от тях чрез храненето, Срок: 2007-2010 г.

  • Ефективно оползотворяване на фуражите и намаление на вредите върху околната среда чрез хранене на традиционни, нетрадиционни, отпадъчни фуражи и адитиви и технологични обработки, 2011 – 2013 г.

         

 • За контакти:

           Сп. „Почивка” 1
           ИЖН Костинброд 2232
           Отдел „Хранене на сс животни и технология на фуражите”

                  Тел.: + 359 721 68940 / вътр. 231

                  Факс: + 359 721 66029

                   Мобилен: +359 884 56 32 88

 • Мобилен: 

            e-mail: l.danova@abv.bg

            e-mail: inst_anim_sci@abv.bg