ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  -  ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА - Активни процедури


                   

                   „Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти на ИЖН-Костинброд, присъединени на ниско и средно напрежение”