АКТУАЛНИ ОБЯВИ

Търг за продажба на балопреса

Директорът на Институт по животновъдни науки-Костинброд, на основание Заповед № ІV-123/14.08.2018г., обявява провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ – сламопреса за рулонни бали "WOLAGRI” модел R500 с първоначална цена 9600 лева с ДДС, собственост на Института. Тръжна документация за участие може да се закупи от ИЖН-Костинброд, в срок до 16:00 часа на 29.08.2018 г., като цената е в размер на 12.00 лв. /двнадесет лева/ с ДДС и се заплаща в брой или се внася по сметка на Института: IBAN: BG23UNCR 96603169017814, BIC: UNCRBGSF. Оглед на вещта може да се извършва всеки работен ден от 10:00 до 14:00 часа, след публикуване на обявата до 29.08.2018г. в базата на ИЖН-Костинброд, срещу документ за закупена тръжна документация и в присъствието на представител на Института. За участие в търга се внася депозит в размер на 10% /десет процента/ от началната тръжна цена в касата на Института или по банков път по сметката на Института. Краен срок за внасяне на депозит и за подаване на заявления с приложенията към тях, включително „Предлагана цена” до 16:00 часа на 29.08.2018г. в деловодството на ИЖН-Костинброд, с адрес: гр.Костинброд, сп. Почивка. Право на участие в търга имат всички физически и юридически лица, закупили тръжна документация, внесли депозит за участие и подали оферти до 16:00 часа на 29.08.2018г.. Предложената цена се заплаща в срок до 3 работни дни от закриване на търга, след което с купувача се сключва писмен договор за покупко-продажба. В случай на непровеждане на търга на 30.08.2018 г., обявявам повторен търг на 12.09.2018 г. в 10:30 часа, със срок за внасяне на депозит и заявление за участие до 16:00 часа на 11.09.2018 г.. Участници закупили книжа за непроведения на 30.08.2018г. търг, участват със същата документация в търга насрочен за 12.09.2018г. от 10:30ч., без да закупуват нова документация!
Обява - ВИЖ
Заповед - ВИЖ
Тръжна документация (образец) - ВИЖ

За допълнителна информация: Интернет страницата на Института: www.ias.bg (Обяви).
0721 68940; 0887706294 - Мария ВасилеваВидеонаблюдение

Във връзка с подобряване на мерките за сигурност при започващото европредседателство на РБ, считано от 10.01.2018г. се въвежда засилено 24 часово видеонаблюдение на обекти на територията на ИЖН-Костинброд и базите му.Мъжки агнета

Институт по животновъдни науки - Костинброд предлага мъжки агнета Ил дьо Франс  за разплод и клане.

За контакти: Елена Каменова - тел. 0889 24 81 80.Пчелен мед и отводки

Не е налично изображение
  Институт по животновъдни науки - Костинброд предлага екологично чист пчелен мед от собствен пчелин (регион Дебелец, обл. В. Търново) и пчелни отводки от пчеларската станция в ИЖН-Костинброд.

  За контакти: За отводки - Панчо Запрянов 0886 734108; За пчелен мед - Анета Велкова 0721 68946

Мъжки телета

Институт по животновъдни науки - Костинброд предлага целогодишно телета /мъжки - за разплод/ от породата Лимузин

За контакти: Алексей Касабов 0884 754631Коне - актуални обяви

Институт по животновъдни науки - Костинброд предлага целогодишно коне от породата Тракенен

За контакти: Веселина Соколова 0887 596062Езоп

Не е налично изображение
 • Пол: жребец
 • Име: Езоп
 • Порода: Тракененска
 • Рождена дата: 19.05.2004 г.
 • Баща: Екслибрис
 • Майка: Перла
 • Нова цена: 3600 лв. с ДДС


Нектар

Нектар
 • Пол: жребец
 • Име: Нектар
 • Порода: Тракененска
 • Рождена дата: 10.04.2006 г.
 • Баща: Наваро
 • Майка: Ера
 • Нова цена: 3990 лв. с ДДС


Нунций

Нунций
 • Пол: кастрат
 • Име: Нунций
 • Порода: Тракененска
 • Рождена дата: 12.02.1994 г.
 • Баща: Наркотик
 • Майка: Цибра
 • Забележка: за любителска езда и деца
 • Нова цена: 1200 лв. с ДДС


Графика

Графика
 • Пол: кобила
 • Име: Графика
 • Порода: Тракененска
 • Рождена дата: 25.11.1995 г.
 • Баща: Гек
 • Майка: Калифорния
 • Нова цена: 1200 лв. с ДДСКортез

Не е налично изображение
 • Пол: жребец
 • Име: Кортез
 • Порода: Тракененска
 • Рождена дата: 19.01.2010 г.
 • Баща: Ксант
 • Майка: Еврика
 • Нова цена: 1920 лв. с ДДС


Негатив

Не е налично изображение
 • Пол: жребец
 • Име: Негатив
 • Порода: Тракененска
 • Рождена дата: 21.01.2010 г.
 • Баща: Наваро
 • Майка: Графика
 • Нова цена: 1920 лв. с ДДС


Виза

Не е налично изображение
 • Пол: кобила
 • Име: Виза
 • Порода: Тракененска
 • Рождена дата: 15.04.2006 г.
 • Баща: Вулкан
 • Майка: Акция
 • Нова цена: 2160 лв. с ДДС


Верона

Не е налично изображение
 • Пол: кобила
 • Име: Верона
 • Порода: Тракененска
 • Рождена дата: 25.03.1989 г.
 • Баща: Венок
 • Майка: Аритмия
 • Нова цена: 480 лв. с ДДС


Весна

Не е налично изображение
 • Пол: кобила
 • Име: Весна
 • Порода: Тракененска
 • Рождена дата: 08.02.2004 г.
 • Баща: Вулкан
 • Майка: Северина
 • Нова цена: 2160 лв. с ДДСВезир

Не е налично изображение
 • Пол: м. к.
 • Име: Везир
 • Порода: Тракененска
 • Рождена дата: 01.01.2010 г.
 • Баща: Вулкан
 • Майка: Ера
 • Нова цена: 2160 лв. с ДДС