НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
"ЖИВОТНОВЪДНАТА НАУКА - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ИНОВАЦИИ"


СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ


Регистрационна форма (за попълване ОНЛАЙН):


Регистрационна форма (за изтегляне и попълване в PDF)  - Изтегли
ИНСТИТУТ ПО ЖИВОТНОВЪДНИ НАУКИ
КОСТИНБРОД
Заглавие на доклад 1
Автор (и) - пълните имена
(сложете * на представящия автор)
Предпочитам да представя доклада:

Устно -                Като постер -

(Маркирайте с X квадратчето за желаната
секция и начин на представяне)
Заглавие на доклад 2
Автор (и) - пълните имена
(сложете * на представящия автор)
Предпочитам да представя доклада:

Устно -                Като постер -

(Маркирайте с X квадратчето за желаната
секция и начин на представяне)
Регистрационна форма (за изтегляне и попълване в DOC) - Изтегли
Информация за представящия автор:
Трите имена
Звание или титла
Институция
Телефон
Факс
Е - майл