НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
"ЖИВОТНОВЪДНАТА НАУКА - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ИНОВАЦИИ"


СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ


ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

1 Ноември 2017
16,00 - 20,00 - Регистрация

2 Ноември 2017
08,30 - 10,00 - Регистрация
10,00 - 12,00 - Откриване на конференцията
12,00 - 13,00 - Обяд
13,00 - 16,00 - Заседания по секции
16,00 - 16,30 - Кафе пауза
16,30 - 18,30 - Заседания по секции
18,30 - 19,00 - Постерна сесия
19,00 - 19,30 - Дискусия
19,30 - Коктейл

3 Ноември 2017
Културна програма

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ


ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател:
Проф. д-р Мая Игнатова

Членове:
Проф. д-р Лазар Козелов
Проф. дн Пенка Маринова
Доц. д-р Таня Иванова
Доц. д-р Теодора Попова
Доц. д-р Иван Янчев
Проф. д-р Емилия Райчева
Проф. д-р Мариана Петкова
Доц. д-р Никола Методиев
Гл. ас. д-р Ралица Балканска
Гл. ас. д-р Евгени Петков
Ас. д-р Надежда Луканова
Ас. Красимир Великов
Ас. Мария Тодорова
Ас. Радостина Стойкова-Григорова
Инж. Мариана Кръстанова

ПЪЛНА ПРОГРАМА - Виж
ИНСТИТУТ ПО ЖИВОТНОВЪДНИ НАУКИ
КОСТИНБРОД
1 ноември - 3 ноември 2017
СОФИЯ, Парк хотел "Москва"


С градски транспорт: на 350 м от
метростанция "Жолио Кюри"